Posts for Firma Category
Ubezpieczenia działalności gospodarczej

Ubezpieczenia działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest z biegiem czasu coraz bardziej popularne i mniej skomplikowane, jednak nadal istnieje bardzo duże ryzyko związane z prowadzeniem takiej działalności. Ryzykiem może być na przykład wyrządzenie szkody osobie trzeciej lub utrata płynności finansowej. W ciągu jednej chwili, przed zaniedbanie lub niedopatrzenie, możemy stracić wszystko na co ciężko pracowaliśmy przez wiele lat. Dlatego też stworzono różne polisy, dzięki którym można zabezpieczyć się przed wieloma ryzykami.

Obowiązek ubezpieczania

Wśród wielu przedsiębiorców Nie ma obowiązku w kupowania ubezpieczenia OC. Jedynie w zawodach, w których istnieje dużo większe prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody osobom trzecim, konieczne jest...

Comments Off