Najpopularniejsze ubezpieczenie majątkowe: ubezpieczenie nieruchomości

Posiadanie jakiegokolwiek majątku, który zdobyliśmy z wysiłkiem, możemy zabezpieczyć kupując odpowiedni rodzaj ubezpieczenia. Możemy również w ten sposób zabezpieczyć się przed uszkodzeniem z naszej winy mienia innych osób. Co warto wiedzieć o ubezpieczeniach majątkowych i ich najpopularniejszym rodzaju – ubezpieczeniach nieruchomości?

Czym są ubezpieczenia majątkowe?

Ubezpieczenia majątkowe dotyczą ubezpieczenia posiadanego mienia oraz odpowiedzialności cywilnej związanej z cudzym mieniem. Rodzajów mienia, jakie poddane mogą zostać ubezpieczeniu jest bardzo wiele, jednak najczęściej dotyczą one domów, mieszkań i pozostałych budynków w gospodarstwie domowym, czyli nieruchomości.

Oprócz tego można nimi objąć także maszyny, wszelkie pojazdy, przedmioty produkcji, zgromadzone surowce i materiały – to może okazać się szczególnie przydatne dla osób posiadających działalność gospodarczą opartą na produkcji lub odsprzedaży różnych surowców. Ubezpieczenia majątkowe chronią także majątek znajdujący się w domu, a oprócz tego – zwierzęta domowe i hodowlane.

Przed czym chronią ubezpieczenia majątkowe?

Ubezpieczenia majątkowe zabezpieczają wymienione kategorie przed ich uszkodzeniem lub całkowitą utratą w wyniku różnych wydarzeń losowych. W przypadku ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody na mieniu innych osób wyrządzone przez nas odszkodowanie zapłaci ubezpieczyciel, co chroni zarówno interes ubezpieczonego jak i poszkodowanego. W przypadkach, które omawiamy, najczęściej chodzi jednak o ochronę domu przed skutkami np. katastrof naturalnych, ale także zalania przez sąsiada, uszkodzenia instalacji elektrycznej, która popali wszystkie sprzęty RTV i AGD i zmusi do kucia ścian, itd.

Najpopularniejsze ubezpieczenie majątkowe: ubezpieczenie nieruchomości[/h3]

Wejście w posiadanie nieruchomości, która ma sporą wartość, to dobry powód do wykupienia specjalnego, chroniącego ją ubezpieczenia. Ubezpieczeniem tym objąć można także znajdujące się wewnątrz nich przedmioty.

Dlaczego decydujemy się na ubezpieczenie mieszkań i domów?

Wybudowanie domu czy zakupienie mieszkania to spory koszt, często największy wydatek, jaki ponosimy w trakcie życia. Jest to też wielka inwestycja, która może przynieść nam sporo korzyści. Aby jednak tak się stało, nieruchomość taka powinna przetrwać w stanie nienaruszonym i zgodnym z naszymi oczekiwaniami. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie przewidzieć wydarzenia, które staną na przeszkodzie do utrzymania tego stanu. W takiej sytuacji ratują nas ubezpieczenia nieruchomości, proponowane przez większość towarzystw ubezpieczeniowych. Warto przyjrzeć się dokładniej tym ofertom i rozważyć skorzystanie z takiej, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom.

Co dokładnie chroni ubezpieczenie nieruchomości?

Polisą ubezpieczeniową możemy objąć i posiadane nieruchomości, i to, co w nich się znajduje, czyli elementy ruchome. Jednak tym, czego dotyczy ubezpieczenie samej nieruchomości, są ściany, dach, okna i drzwi oraz znajdujące się tam stałe instalacje. Ponadto zawierając umowę o ubezpieczenie domu możemy poszerzyć zakres swojego ubezpieczenia, obejmując nim także garaże, czy pozostałe budynki gospodarcze.

Ubezpieczenie domu zazwyczaj jest wyższe niż ubezpieczenie mieszkania, ponieważ łączny majątek jest w tym przypadku wyższej wartości. Należy jednak przyjrzeć się dokładniej definicji domu i mieszkania, i tego jak te pojęcia rozumiane są przez firmy ubezpieczeniowe – może okazać się, że różnią się one nieco od popularnie przyjętych definicji, z których korzystamy na co dzień.

Wszystko o odszkodowaniach z tytułu ubezpieczenia mieszkania

Cóż, stało się. Mimo że stosowaliśmy wszystkie możliwe środki ochrony i wykupiliśmy ubezpieczenie mieszkania, zostaliśmy okradzeni, lub w mieszkaniu wydarzyło się coś innego, co spowodowało pogorszenie jego stanu, utratę wartości, lub całkowite zniszczenie. W takiej sytuacji pozostaje nam tylko skorzystać z posiadanej polisy i wyegzekwować należne nam odszkodowanie, za które będziemy mogli pokryć koszty… no właśnie jakie i czego?

Trzy warianty odszkodowań

Towarzystwa ubezpieczeniowe rozpatrują trzy przypadki, kiedy mowa jest o wartości odtworzeniowej mieszkania, jego wartości rynkowej i rzeczywistej. Jaki wariant ustalania kosztów odszkodowania zastosuje nasz ubezpieczyciel, o tym możemy dowiedzieć się z Ogólnych Warunków Umowy, dokumentu, który powinniśmy znać dokładnie, i który przed jej podpisaniem powinniśmy bardzo starannie przeanalizować. Przyjrzyjmy się teraz wszystkim trzem możliwościom.

Wartość odtworzeniowa mieszkania

Wartość odtworzeniowa oznacza ni mniej, ni więcej koszt, jaki będzie potrzebny na przywrócenie mieszkaniu takiego stanu, jaki posiadało ono przed wydarzeniem. Czyli zakup utraconych w wyniku kradzieży przedmiotów, lub remont części uszkodzonej w wyniku innego wydarzenia losowego. Pod uwagę bierze się tutaj koszty nowych rzeczy, niezależnie więc od tego, w jakim stanie były te zniszczone lub utracone, możemy je wymienić na nowe (zakładając pewien limit wieku tych elementów).

Wartość rzeczywista naszego dobytku

W przypadku kiedy nastąpi przekroczenie tego narzuconego limitu wieku rzeczy, jej wartość zostanie oznaczona jako wartość rzeczywista, czyli taka, jaką posiadał dany przedmiot na moment przed nastąpieniem wydarzenia losowego.

Rynkowa wartość majątku

Rynkowa wartość mieszkania lub przedmiotów w nim się znajdujących, wyliczana jest na dzień zawarcia umowy. Jest to więc taka kwota, jaką otrzymalibyśmy za swoje mieszkanie w danym momencie, poddając je sprzedaży. W związku z tym, że ceny nieruchomości są dosyć niestabilne, kwota ta może się zmieniać.