W obecnych czasach smartfony stały się nieodłącznym elementem każdego człowieka. Wiele osób posiada więcej niż jeden smartfon, a według badań przeciętny posiadacz takiego urządzenia sięga po niego nawet do 200 razy w ciągu dnia. Smartfony służą nam obecnie do pracy, rozrywki, a także kontaktu ze znajomymi. W wielu przypadkach które da się nawet uzależnienie od telefonu. Dlatego też przypadku odmowy posłuszeństwa to takie urządzenie osoba dla której jest ono niezbędne do codziennego funkcjonowania, potrzebuję natychmiastowej pomocy. Dlatego też na polskim rynku pojawia się coraz więcej ubezpieczeń smartfonów. Przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem, należy odpowiednio zorientować się czy dana polisa jest

Prawo do Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Polsce, które na finansowane są z narodowego funduszu zdrowia, mają osoby, które mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub europejskiego porozumienia o wolnym handlu i mieszkają w jednym z tych państw, a także osoby które nie mają obywatelstwa państwa członkowskiego wcześniej wspomnianych Konfederacji, lecz przebywają w Polsce na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały itd. Na ubezpieczenie zdrowotne jest doświadczenie, dzięki któremu opłacający składkę może uzyskać dostęp do opieki medycznej w razie takiej potrzeby. W Polsce wyróżnia się trzy rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to ubezpieczenie zdrowotne

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest z biegiem czasu coraz bardziej popularne i mniej skomplikowane, jednak nadal istnieje bardzo duże ryzyko związane z prowadzeniem takiej działalności. Ryzykiem może być na przykład wyrządzenie szkody osobie trzeciej lub utrata płynności finansowej. W ciągu jednej chwili, przed zaniedbanie lub niedopatrzenie, możemy stracić wszystko na co ciężko pracowaliśmy przez wiele lat. Dlatego też stworzono różne polisy, dzięki którym można zabezpieczyć się przed wieloma ryzykami. Obowiązek ubezpieczania Wśród wielu przedsiębiorców Nie ma obowiązku w kupowania ubezpieczenia OC. Jedynie w zawodach, w których istnieje dużo większe prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody osobom trzecim, konieczne jest wykupienie ubezpieczenia OC. Do

Ubezpieczenia mieszkań i domów są bardzo popularne już od bardzo dawna. W Polsce już od początku XIX wieku ubezpiecza się budynki od możliwości pożarów. Obok ubezpieczeń komunikacyjnych są to najbardziej popularne produkty ubezpieczeniowe oferowane na polskim rynku. Obecnie, ubezpieczenia mieszkaniowe zostały bardzo unowocześnione, w przeciwieństwie do swojego pierwowzoru. Nie ogranicza się tylko do popularnych ryzyk, takich jak na przykład pożar czy powódź, ale także na przykład ryzyko kradzieży, dodatkowa ochrona mienia znajdującego się wewnątrz ubezpieczonego domu lub mieszkania, usługi Assistance. Domy i mieszkania są najczęściej największą formą majątkową każdego człowieka, dlatego też warto zainwestować w odpowiednie ubezpieczenie, tak aby w

Czym jest ubezpieczenie komunikacyjne? Ubezpieczenie komunikacyjne to bardzo popularny rodzaj polisy. Należą one do grupy ubezpieczeń obowiązkowych, zgodnie z przepisami Ustawy. Są to ubezpieczenia należące do segmentu ubezpieczeń majątkowych. Istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych, dzięki którym możemy zapewnić ochronę kierowcy, pasażerom oraz ubezpieczyć swoje auto. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to rodzaj polisy, który właściciel samochodu musi wykupić obowiązkowo, najpóźniej w dniu rejestracji zakupionego pojazdu. Zakres jaki obejmuje ubezpieczenie OC jest regulowany przez Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych i jest on taki sam dla wszystkich ubezpieczycieli. Na rynku istnieje wiele firm oferujących sprzedaż ubezpieczenia OC, dlatego też