Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych

Czym jest ubezpieczenie komunikacyjne?

Ubezpieczenie komunikacyjne to bardzo popularny rodzaj polisy. Należą one do grupy ubezpieczeń obowiązkowych, zgodnie z przepisami Ustawy. Są to ubezpieczenia należące do segmentu ubezpieczeń majątkowych. Istnieje kilka rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych, dzięki którym możemy zapewnić ochronę kierowcy, pasażerom oraz ubezpieczyć swoje auto.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC

OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to rodzaj polisy, który właściciel samochodu musi wykupić obowiązkowo, najpóźniej w dniu rejestracji zakupionego pojazdu. Zakres jaki obejmuje ubezpieczenie OC jest regulowany przez Ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych i jest on taki sam dla wszystkich ubezpieczycieli. Na rynku istnieje wiele firm oferujących sprzedaż ubezpieczenia OC, dlatego też warto sprawdzić wszystkie oferty i wybrać najkorzystniejszą z nich. Aby w tym pomóc, został stworzony kalkulator ubezpieczeń, który jest dostępny dla każdego w Internecie. Ubezpieczenie OC polega na tym, że kiedy dojdzie do rządzenia szkody innym uczestnikom ruchu, ubezpieczyciel gwarantuje pokrycie szkody z mojej polisy. Do zakresu ubezpieczenia zaliczany mienie, zdrowie, a także życie osób, które zostały poszkodowany w wypadku spowodowanym przez opłacającego polisę. Tak jak zostało wcześniej wspomniane, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, dlatego też za brak polisy nakładane są kary finansowe. Wysokość kary nakładane na osobę która nie wykupiła ubezpieczenia OC, zależna jest od rodzaje samochodów, a także czasu przez który nie obejmowała go ochrona ubezpieczeniowa. W przypadku aut osobowych, kara za brak OC które nie zostało wykupione powyżej 14 dni, najwyższa opłata karna może wynosić nawet 4200 zł w przypadku aut osobowych.

Szkody do ubezpieczyciela, należy dopełnić pełnych formalności na miejscu zdarzenia, przede wszystkim spisać oświadczenie. Oświadczenie spisane na miejscu wypadku należy do obowiązków sprawcy danego zdarzenia. Jaki dokument powinien sobie zawierać dokładne dane osobowe obu stron, tak jak imiona i nazwiska, adresy, numery telefonów komórkowych zarówno uczestników, jak i świadków zdarzenia, a także opis aut biorących udział w zdarzeniu pokropek markę samochodu, model oraz numer rejestracyjny pojazdu. Oświadczeni powinno zawierać w sobie także szczegóły dotyczące okoliczności danego zdarzenia, wraz ze wszystkimi szczegółami, takimi jak data miejsce oraz godzina. Na odpowiednim oświadczeniu sprawca danego zdarzenia powinien przyznać się do winy, a następnie podpisać się pod oświadczeniem razem z innymi uczestnikami i świadkami zdarzenia. Bo pisanie takiego oświadczenia, praca zdarzenia może już kontaktować się z ubezpieczycielem telefonicznie lub osobiście w oddziale ubezpieczyciela. Kolejnym etapem jest wizyta rzeczoznawcy z zakładu ubezpieczeń, do którego zadań należy ocena stopnia uszkodzenia pojazdu oraz wykonanie odpowiedniej dokumentacji na jej temat. Jest to rzetelna wiedza, na bazie której ubezpieczyciel wycenia koszty naprawy.

Ubezpieczenie Autocasco, AC

Kolejnym z ubezpieczeń komunikacyjnych jest autocasco, czyli skrócie AC. Jest to ubezpieczenie od kradzieży i zniszczenia, które zapewnia zadośćuczynienie finansowe W przypadku uszkodzenia lub kradzieży samochodu lub jego wyposażenia. Przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Innym Ważnym czynnikiem który odróżnia AC, jest fakt, iż zadośćuczynienie z odszkodowania AC jest wypłacane bezpośrednio właścicielowi danego pojazdu. Ochrona AC gwarantuje zadośćuczynienie w przypadkach:
-zderzenia się dwóch pojazdów,
-zderzenia z innymi osobami lub zwierzętami,
-zderzenia z przedmiotami na zewnątrz samochodu,
-uszkodzenie auta przez osoby trzecie,
-pożaru,
-działania sił przyrody,
-kradzieży samochodu lub części jego wyposażenia.
Aby otrzymać obiecane zadośćuczynienie, należy udowodnić, iż dane zdarzenie nie było efektem naszego niedbalstwa, a także nie wypłacane jest w przypadku, gdy Kierujący pojazdem znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

W przypadku kradzieży samochodu, zdarzenia takie należy zgłosić na policję w ciągu 24 godzin. W zależności od rodzaju szkody każdego ubezpieczyciel określa termin w którym należy zgłosić daną szkodę.

Ubezpieczenie Assistance

Innym ubezpieczeniem dobrowolnym jest ubezpieczenie Assistance. Bardzo często jest ono oferowane razem w pakiecie z polisami OC lub AC. Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ zapewnia to ubezpieczenie całodobową pomoc w przypadku awarii auta lub stłuczki. Ubezpieczyciel zapewnia wtedy wsparcie techniczne, takie jak na przykład: holowanie auta do wyznaczonego warsztatu, transport kierowcy i pasażerów, pokrycie kosztów wynajęcia auta zastępczego na czas naprawy, dostarczenie paliwa do pojazdu. Co do większości dodatkowe usługi świadczone w ramach Assistance komunikacyjnego. Istnieje wiele pakietów, które możemy wybrać w przypadku wykupywania ubezpieczenia Assistance. Warto sprawdzić na przykład, jaki pakiet oferuje limity holowania i czy pomoc udzielana jest również w przypadku awarii samochodu. Warto także wiedzieć, czy zakres naszego ubezpieczenia Assistance obejmuje tylko całą Polskę, czy też Europę.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstwa nieszczęśliwych wypadków w skrócie NNW. Jest to kolejne ubezpieczenie w kupowane dobrowolnie przez właściciela pojazdu. Ubezpieczyciele oferują do wyboru dwa warianty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, są to oddzielne ubezpieczenia kierowcy lub wspólne kierowcy i pasażerów. Następstwa nieszczęśliwych wypadków to na przykład uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. O to odszkodowanie najlepiej wystąpić pod koniec lub po zakończeniu leczenia. Należy wtedy całą dokumentację przebiegu leczenia przedstawić swoją ubezpieczycielowi. Skład taki dokumentacji mogą wchodzić na przykład wyniki badań ze szpitala, karta wypisowa, a także imienne Faktury za leki które musieliśmy wykupić po danym zdarzeniu. Kwota odszkodowania jest uzależniona od sumy, na jaką dana osoba była ubezpieczona dlatego ważne jest, aby suma ubezpieczenia NNW była jak najwyższa.

Comments Off