Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych

Prawo do Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Polsce, które na finansowane są z narodowego funduszu zdrowia, mają osoby, które mają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub europejskiego porozumienia o wolnym handlu i mieszkają w jednym z tych państw, a także osoby które nie mają obywatelstwa państwa członkowskiego wcześniej wspomnianych Konfederacji, lecz przebywają w Polsce na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały itd. Na ubezpieczenie zdrowotne jest doświadczenie, dzięki któremu opłacający składkę może uzyskać dostęp do opieki medycznej w razie takiej potrzeby. W Polsce wyróżnia się trzy rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to ubezpieczenie zdrowotne obowiązkowe, dobrowolne, a także prywatne ubezpieczenia zdrowotne.

Ubezpieczenie obowiązkowe

Każdy obywatel państwa polskiego jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, jeżeli spełnione warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym rolników a także jeżeli jest taka osoba pracownikiem, rolnikiem lub prowadzi działalność pozarolniczą współpracuje przy tej działalności. Jeżeli osoba opiekuje się dzieckiem do lat trzech na podstawie umowy uaktywniającej, również obejmuje ją ubezpieczenie zdrowotne. Przypadku pracowników, składnikiem składki może być pracodawca, wypadku ucznia szkoła, a w przypadku osoby bezrobotnej, urząd pracy. Aby złożyć zgłoszenie, należy na stronie internetowej znaleźć odpowiednie informacje dotyczące zgłaszania lub ubezpieczenia zdrowotnego. Następnie należy udać się do ZUSu w celu złożenia zaświadczenia o ubezpieczeniu. Do swojego ubezpieczenia można także zgłosić członka swojej rodziny. W ramach takiego ubezpieczenia przecina jak każdy ma prawo do leczenia czy też przebywania w szpitalu czy rehabilitacji. Zgodnie z przepisami naszego kraju, każda osoba która jest zatrudniona podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ponadto do takich świadczeń mogą dołączyć także dzieci pracowników, studenci piknik uczniowie, emeryci, renciści, a także osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy.

Ubezpieczenie dodatkowe

Osoby które nie spełniają warunków do otrzymania wcześniej wspomnianego ubezpieczenia, mogą wypadły w zakresie opłacać swoje ubezpieczenie zdrowotne. Aby tak się stało, należy podpisać umowę z NFZ na czas nieokreślony. Aby podpisać taką umowę musimy posiadać dokument tożsamości i na przykład świadectwo pracy z ostatniego miejsca zatrudnienia. Następnie należy udać się do ZUSu w celu zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma takiego obowiązku, aby opłacać dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, jednak należy wziąć pod uwagę, że wszelkie usługi medyczne a także pobyt w szpitalu w razie czego będzie opłacany z własnej kieszeni. Na ubezpieczenie zdrowotne nie jestem panem to prywatne ubezpieczenie zdrowotne dobrowolne tworzonej dla osób, które nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem. Aby móc podlegać pod takie ubezpieczenie, należy złożyć następny wniosek o oddziale NFZ. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne na osiedlu ubezpieczenie które oferują towarzystwa ubezpieczeniowe, mające podpisane umowy w konkretnym niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Dzięki opłacaniu takiej składki, ubezpieczony może korzystać z oferty wielu lekarzy specjalistów.

Koszt ubezpieczenia zdrowotnego

Składka składka zdrowotna do 9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W 2018 roku wynosiła ona około 320 zł. Wysokość składki dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zmienia się to kwartał. Warto pamiętać, aby utrzymywać ciągnąć płacenia składek, ponieważ każda przerwa powoduje narastanie długu wobec NFZ. Osoba która nie była przez jakiś czas ubezpieczona, ponownie się ubezpieczając, musi uregulować należność. Przypadków prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego składka szacowana jest indywidualnie dla każdego ubezpieczającego, a także istnieje możliwość wykupienia specjalnych pakietów, które oferują wiele możliwości. Należy liczyć się z faktem, iż takie oferty są bardzo atrakcyjne ale także w wielu przypadkach dość kosztowne. Może to jednak nam pomóc w szybkim kontakcie z lekarzem specjalistą, a także skrócić czas czekania w kolejce do lekarza w przypadku dolegliwości które potrzebują natychmiastowego działania z naszej strony i ze strony lekarza.

Prywatne ubezpieczenie medyczne

Na polskim rynku oferowanych jest bardzo dużo specjalnych pakietów, dzięki którym można korzystać z prywatnej opieki medycznej. Oferują większości niepubliczne centra medyczne. Można także skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez firmy ubezpieczeniowe. Prywatnych ośrodkach zdrowotnych można spodziewać się dużo wyższego poziomu obsługi pacjenta, a także szybkiego dostępu do specjalistów. Można do swoich potrzeb dostosować odpowiedni abonament, każdy z nich oferuje inny zakres świadczeń zdrowotnych. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, jednak dużo osób odradza decydowali się na wyłącznie takie ubezpieczenie. W przypadku prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, dostajemy dostęp do lekarzy bez kolejek, dla przykładu termin oczekiwania na wizytę u specjalisty wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych jednak w przypadku kiedy mając ubezpieczenie obowiązkowe musimy czekać nawet do kilku miesięcy. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne oferuje dostęp do ponad 20000 placówek, bez względu na to jaki pakiet jest nam oferowany. Pomocy lekarzy można korzystać na terenie całej Polski, ale tylko w placówkach z którymi towarzystwo ubezpieczeniowe ma podpisany kontrakt. Na polskim rynku istnieje bardzo dużo ofert ubezpieczenia prywatnego, dlatego też warto przed podpisaniem umowy z daną firmą zorientować się i porównać wszelkie oferowane propozycje.