Banki oferujące zakładanie konta oraz lokowanie swoich oszczędności, a także udzielające pożyczek bankowych, oferują także dodatkowe ubezpieczenia assistance. Są do oferty kierowane bezpośrednio od danego banku w których konto posiadamy, do klienta indywidualnego. Są to dodatkowe funkcje konta osobistego, które nie każdy punkt jeszcze oferuje ale każdy dążył do utworzenia takiej opcji. Staje się to coraz bardziej powszechne ze względu na ukierunkowanie takiej oferty w stosunku do osób zamożniejszych i aktywniejszy na swoich kontach bankowych. Na czym polega połączenie konta bankowego z ubezpieczeniem assistance? Połączenie konta bankowego Z ubezpieczeniem Assistance polega na utworzeniu pakietu usług, które świadczy Zakład Ubezpieczeń współpracujących