Ubezpieczenia działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest z biegiem czasu coraz bardziej popularne i mniej skomplikowane, jednak nadal istnieje bardzo duże ryzyko związane z prowadzeniem takiej działalności. Ryzykiem może być na przykład wyrządzenie szkody osobie trzeciej lub utrata płynności finansowej. W ciągu jednej chwili, przed zaniedbanie lub niedopatrzenie, możemy stracić wszystko na co ciężko pracowaliśmy przez wiele lat. Dlatego też stworzono różne polisy, dzięki którym można zabezpieczyć się przed wieloma ryzykami.

Obowiązek ubezpieczania

Wśród wielu przedsiębiorców Nie ma obowiązku w kupowania ubezpieczenia OC. Jedynie w zawodach, w których istnieje dużo większe prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody osobom trzecim, konieczne jest wykupienie ubezpieczenia OC. Do osób które na pewno muszą takie ubezpieczenie wykupić, należą przede wszystkim: agenci ubezpieczeniowi, notariusze, osoby wykonujące zawód związane ze służbą zdrowia, radcy prawni itd. . Należy także pamiętać, iż małe przedsiębiorstwa które nie wykupią ubezpieczenia OC, a będą zobowiązane do wypłacenia odszkodowania, muszę liczyć się z tym, iż bardzo szybko utratą swoją płynność finansową i doprowadzą swoją firmę do upadku i zamknięcia prowadzonego przez siebie biznesu.

Podstawowa i rozszerzona ochrona OC

Polisę ubezpieczeniową OC dla firmy można odpowiednio dostosować do swojego rodzaju działalności. Podstawowa forma OC gwarantuje wypłaty odszkodowania w wypadku wyrządzenie komuś krzywdy przez przedsiębiorcę lub prowadzoną firmę. Warunkiem jest fakt, iż taka Szkoda nie może powstać pod wpływem umyślnego działania. Każdy podstawowy pakiet związane z ubezpieczeniem OC można rozszerzyć o dodatkową ochronę, na przykład za szkody w nieruchomościach, OC za produkt, OC pracodawcy, a także rozszerzyć swoją polisę na szkody powstałe poza granicami Polski, w wyniku zanieczyszczenia środowiska na skutek awarii, na przykład urządzeń kanalizacyjnych to wodociągowych, a także przez wykonywane roboty budowlane. Konkretne sytuacje, dla których można rozszerzyć swoją polisę OC, należy w szczególności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Ubezpieczyciele są bardzo elastyczni, dlatego też swoją polisę OC dla firmy każdy może dostosować do profilu jej działalności, tak aby można zabezpieczyć się na skutek działań odpowiednich dla danej działalności.

Powody dla których warto ubezpieczyć firmę

Poza polisa odpowiedzialności cywilnej, prowadzące działalność gospodarczą Mogą skorzystać także z całej gamy produktów, które oferują ubezpieczenie dla firm. Prowadzące działalność gospodarczą może ubezpieczyć swoje nieruchomości, urządzenia i maszyny, które są używane do produkcji w jego firmie. Całe wyposażenie firmy, Wartości pieniężne a także środki obrotowe działalności gospodarczej. Są to najbardziej popularne rzeczy, które może obejmować polisa ubezpieczeniowa. Tak samo jak w poprzednim wypadku mamy możliwość rozszerzenia takiej polisy i zakresu ochrony naszego mienia. Nie tylko wypadki związane z urządzeniem przez osoby trzeciej mogą być podejmowane ubezpieczeniem. Warto także pamiętać o ubezpieczeniu całego majątku firmy na wypadek na przykład pożaru lub innych zdarzeń losowych. Częstym powodem ubezpieczenie firmy jest także strach przed kradzieżą z włamaniem lub szkodami wyrządzonymi przed elektrykę w danym budynku. Jeżeli chcemy naszą firmę ubezpieczyć całkowicie, idealną opcją do tego i wykupienie polisy all risk, czyli takiej która ubezpiecza nasz od wszelkich ryzyk. Taka polisa jest dużo wygodniejsza dla ubezpieczającego, ponieważ łatwiej jest otrzymać odszkodowanie, ze względu na to, iż ciężar dowodu jest obowiązkiem ubezpieczyciela. Osoba prowadząca firmę która wykupiła taką polisę, wyłącznie musi zgłosić szkodę, a resztą zajmuje się ubezpieczyciel. Oczywiście razem z ogromną wygodą i profitami, wzrasta także cena takiego ubezpieczenia.

Czego nie obejmie polisa?

Nawet mimo wysokiej ceny, którą będziemy musieli zapłacić za ubezpieczenie, nie jesteśmy w stanie uchronić się od wszystkich na tort. Należy zwrócić uwagę w umowie Jakie są wyłączenia, których ubezpieczyciel definiuje, W jakich przypadkach nie płaci nam ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w wielu przypadkach. Do najczęstszych z nich należą okrągłego umyślne działanie prowadzące do spowodowania konkretnej szkody. Zaniedbanie ze strony pracowników danej firmy lub przedsiębiorca prowadzący jej, naturalne zużycie sprzętu lub budynku, naruszenie prawo znaków towarowych, ataku terrorystycznego lub strajku, a także użycia środków wybuchowych lub niebezpiecznych substancji. Pokazuje to, iż nie da się ubezpieczyć na każdą sytuację, ale dużą prawdą jest, iż ubezpieczenia dla firm ogromnie zmniejszają ryzyko prowadzenia działalności, a także pozwalają na spokojnie prowadzenie firmy, bez ogromnego ryzyka, którym jest na pewno w strach przed powstaniem jakichkolwiek uchybień.

Ubezpieczenie pracowników

Jeżeli w firmie pracuje dużo osób, Warto także pomyśleć o ubezpieczeniu medycznym. Dzięki temu pracownicy danej działalności mogą korzystać profesjonalnej opieki prywatne lekarze, co znacznie zmniejsza kolejki do lekarzy specjalistów. Ubezpieczenie medyczne przynosi bardzo dużo korzyści dla pracodawcy, Dzięki niemu można zauważyć, iż ogólny stan zdrowia personelu bardzo się poprawia, a liczba zwolnień lekarskich maleje. Jeżeli firma zatrudnia 3 pracowników, prowadzących działalność może liczyć na duże zniżki oferowane przez ubezpieczycieli. Oznacza to że przy niewysokim kosztuje firma będzie w stanie zapewnić swoim pracownikom ubezpieczenia między innymi wspomniane wcześniej ubezpieczenie zdrowotne. Jest do dużą motywacją do pracy dla pracowników firmy.

Comments Off