Ubezpieczenie kredytu samochodowego i inne dostępne zabezpieczenia

Wzięcie kredytu na samochód dla niektórych osób jest jedynym sposobem na to, aby w ogóle mieć swoje własne auto. Kredyty często brane są także na zakup samochodów dostawczych czy transportowych, które jak wiadomo kosztują odpowiednio więcej i ich zakup wiąże się ze sporym obciążeniem budżetu. Jak wygląda sprawa z zabezpieczeniami takich kredytów? Czy zawsze musimy je ubezpieczać?

Nie ma kredytów samochodowych bez zabezpieczeń

Kredyty samochodowe należą do kredytów zabezpieczonych, co oznacza, że bank, aby móc je udzielić, musi uzyskać pewne zabezpieczenie od swojego klienta, dzięki czemu procedury przyznania będą łagodniejsze i korzystniejsze. Istnieje kilka rodzajów zabezpieczeń. Do tych najczęściej stosowanych przez banki, należy ubezpieczenie kredytu, ale jak się okazuje, nie jest to jedyna metoda.

Ubezpieczenie kredytu samochodowego – na czym polega i jakie są warunki?

Podstawową metodą, dzięki której banki zabezpieczają kredyty na samochody, są różnego typu ubezpieczenia. I nie chodzi tu o ubezpieczenie samego kredytu, ale o ubezpieczenie kredytobiorcy, takie jak w przypadku kredytów branych na nieruchomości. Najczęściej stosowanymi rodzajami ubezpieczeń są te na życie, które gwarantują, że w razie śmierci kredytobiorcy bank odzyska swoje środki. Często stosuje się też ubezpieczenie od utraty pracy. Ponieważ w polskich warunkach utrata pracy często oznacza przynajmniej kilka miesięcy bez regularnych dochodów, bank w takiej sytuacji ma zabezpieczenie, że przez ten okres będzie mógł uzyskać kwotę odpowiadającą ratom, jakich nie byłby w stanie spłacić bezrobotny kredytobiorca.

Banki mają wiele sposobów na to, aby zabezpieczyć swoje interesy, choć to jeszcze nie wszystkie z nich. Powyżej przedstawiono tylko te najczęściej spotykane. Warto zwracać uwagę na warunki takich zabezpieczeń podczas podpisywania umów kredytowych, ponieważ niekiedy okazuje się, że mogą powodować one uciążliwości czy generować koszty, które zniechęcą nas do korzystania z tej akurat oferty i sprawią, że każdy kolejny miesiąc spłacania kredytu stanie się udręką.

Inne, często spotykane sposoby: przewłaszczenie częściowe i cesja polisy AC

Jeszcze jednym ze sposobów, w jaki banki zabezpieczają kredyt na samochód, jest przewłaszczenie częściowe, czyli inaczej przeniesienie pewnej części własności samochodu (najczęściej niewiele mniej niż 50%) na bank. Bank jest więc wpisany jako współwłaściciel w dowodzie rejestracyjnym. Dla klienta oznacza to, że nie może on w tym czasie sprzedać samochodu. Rozwiązanie to nie generuje kosztów, poza wykreśleniem banku z dowodu (koszt kilkudziesięciu złotych) kiedy kredyt zostanie spłacony. Jeśli ktoś kupuje samochód z myślą o tym, że będzie używał go sam i to przez dłuższy okres czasu, może to być dobre rozwiązanie – współwłasność ze strony banku nie zrobi wtedy takiej osobie większej różnicy.

Cesja z polisy Auto Casco

Innym sposobem, jaki stosują banki, jest cesja z polisy AC, która powoduje, że podczas wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel poza zgodą klienta musi uzyskać również zgodę banku. Rozwiązanie to stosowane jest raczej w przypadku droższych samochodów i wyższych kredytów. Przy niewielkich kwotach kredytów są za to są inne, ale bardziej kosztowne sposoby.

Rzadziej stosowane zabezpieczenia kredytów samochodowych

Wcześniej wspominaliśmy o zabezpieczeniach kredytów samochodowych, na jakie najczęściej można się natknąć podczas przeglądania ofert banków. Jednak to nie wszystko, są jeszcze i takie, które nieco wychodzą z użycia, ale czasem jeszcze można je spotkać, szczególnie jeśli naszemu kredytowi towarzyszą specjalne okoliczności. I te zabezpieczenia warto poznać lepiej, by wiedzieć, na co się decydować i czego być może unikać.

Poręczenie cywilne

Jednym ze sposobów, w jaki banki zabezpieczają kredyt na samochód klienta, co do którego historii kredytowej mają jakieś zastrzeżenia, jest poręczenie cywilne. Jest ono także stosowane, kiedy kandydat na kredytobiorcę jest młody, ma mniej niż na przykład 26 lat, co jest wartością graniczną dla wielu banków. Poręczenie cywilne osoby trzeciej polega na obietnicy spłaty kredytu przez poręczyciela, jeśli kredytobiorca przestanie go spłacać.

Przewłaszczenie warunkowe

W przypadku kupna na kredyt nowych samochodów nieraz bywa tak, że bank przewłaszcza samochód warunkowo, czyli pozostaje on stuprocentową własnością klienta, banku nie ma w dowodzie, ale przejmuje on samochód w momencie, gdy klient nie opłaci kolejnych dwóch rat kredytu. Własność w rękach klienta nie oznacza również że może on sprzedać samochód podczas trwania umowy. Jeśli by jednak doszło do takiej sytuacji a kredyt byłby dalej spłacany, to w świetle prawa będzie to i tak wyłudzenie.

Weksel

Ostatnią, najrzadziej stosowaną metodą, która właściwie odeszła już do lamusa, jest weksel, który stosowano najczęściej w działalności gospodarczej. Jeśli spółka miała słabą kondycję, bank mógł żądać cywilnego poręczenia weksla przez jednego z właścicieli spółki.

Jest wiele sposobów na zabezpieczenie kredytu na samochód. Niektóre mniej, inne częściej spotykane. Niezależnie od tego, jakiej metody wymaga bank, nie należy się temu dziwić czy na to narzekać. Jest to konieczna procedura, pomagająca nieco obniżyć koszty kredytu oraz uzyskać go łatwo i szybko, nawet jeśli nie wszystko przemawia ku temu, aby bank go nam udzielił. Warto zmienić swój sposób myślenia, zwłaszcza jeśli wybieramy ubezpieczenie kredytu – metoda ta chroni nie tylko sam bank, ale także daje pewność nam i naszej rodzinie, że w razie gdyby doszło do jakiejś nieprzewidzianej sytuacji, nie utkniemy w spirali zadłużenia. Kredyt to zawsze ryzyko, a ubezpieczenie dobrze przed nim chroni.