Ubezpieczenie OC to nie tylko ubezpieczenie dla kierowców

Posiadanie ubezpieczenia OC przydaje się nie tylko posiadaczom samochodów, ale i właścicielom nieruchomości czy przedsiębiorcom. Zabezpiecza przed szkodami spowodowanymi w wyniku użytkowania przedmiotów ruchomych, np. samochodu, nieruchomości, czy powstałymi na skutek własnych działań związanych z pełnionymi obowiązkami zawodowymi. Sprawdź, co warto wiedzieć o każdym z tych rodzajów ubezpieczeń.

Cztery rodzaje ubezpieczeń OC

Choć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) może kojarzyć się przede wszystkim z obowiązkowym ubezpieczeniem kupowanym przez kierowców, to jednak występuje ono także w innych sferach życia.

Na rynku ubezpieczeniowym możemy spotkać obecnie cztery rodzaje ubezpieczeń OC:
– komunikacyjne,
– w życiu prywatnym,
– zawodowe,
– działalności gospodarczej.

OC komunikacyjne – podstawowe ubezpieczenie każdego kierowcy

Konieczność opłacenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej to dla wielu kierowców jeden z najmniej lubianych obowiązków związanych z posiadaniem samochodu. Biorąc jednak pod uwagę liczbę wypadków drogowych, do jakich dochodzi z udziałem kierowców, jest bardzo ważne, żeby wszyscy posiadacze samochodów opłacali tę składkę. Ubezpieczenie OC chroni bowiem nie tylko poszkodowanych z naszej winy, ale i nas samych – od bardzo kosztownej odpowiedzialności.

To z ubezpieczenia OC wypłacane jest odszkodowanie dla osób, które poniosły straty w wyniku wypadku nie ze swojej winy. Z OC można zabezpieczyć koszty naprawy zniszczonego samochodu, pokrywa ono koszty leczenia i rehabilitacji ofiar, a także innych szkód materialnych, takich jak na przykład zniszczone ogrodzenie. Co ciekawe, o odszkodowanie z OC sprawcy mogą się ubiegać także osoby, które przebywały w jego samochodzie.

Wysokość odszkodowań z OC komunikacyjnego

Odszkodowania wypłacane z OC sięgają nieraz bardzo wysokich kwot, zwłaszcza jeśli w wypadku dochodzi do poważnego uszkodzenia zdrowia lub utraty życia. Nie są one jednak nieograniczone. Ich maksymalną wysokość reguluje prawo. Obecnie jest to maksymalnie 5 210 000 euro w przypadku szkód osobowych i 1 050 000 euro w przypadku szkód materialnych. Może się zdarzyć, że zostanie zasądzone wyższe odszkodowanie, ale wtedy sprawca będzie musiał pokryć je z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Aby skorzystać z ubezpieczenia nieruchomości w niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych, czasem musimy zawrzeć również umowę o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Ubezpieczenie to nie występuje samodzielnie i jest ważne tak długo, jak ważna jest polisa na nieruchomość.

Przed czym zabezpiecza ubezpieczenie OC nieruchomości

Posiadanie polisy OC do nieruchomości może ochronić ubezpieczonego przed szkodami wyrządzonymi innym osobom w związku z użytkowaniem tego lokalu i wykonywaniem w nim wszelkich codziennych czynności. Jeśli więc zdarzy się tak, że dziecko wybije sąsiadowi szybę, czy w wyniku awarii pralki zalejemy pokój sąsiadowi z dołu, posiadane odszkodowanie uchroni nas przed ponoszeniem kosztów w związku z wypłatą odszkodowania za te straty, a osobom poszkodowanym zagwarantuje szybką i pewną zapłatę.

Korzystanie z takiego podwójnego ubezpieczenia – nieruchomości i OC jest więc bardzo korzystne. Ważne jednak żeby pamiętać o tym, iż je posiadamy, część osób skupia się bowiem tylko na części, która dotyczy szkód, jakie sami mogą zaznać, nie pamiętając o tym, że ubezpieczenie dotyczy również szkód wyrządzonych innym przez nich samych. Ubezpieczenie takie polecane jest w szczególności rodzinom z dziećmi, mieszkańcom bloków, czy posiadaczom kłopotliwych zwierząt domowych.

Cena ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

Ostateczna cena ubezpieczenia zależy od wielkości mieszkania i jego wartości. Ponieważ jest ono dodatkiem od polisy mieszkaniowej, trudno podać jego dokładną cenę, jednak można powiedzieć, że nie podnosi znacząco kosztu całej polisy.

Najlepiej sprawdzić to w jednej z porównywarek ubezpieczeń. Podając dane mieszkania na parterze, zbudowanego w 2000 roku, o powierzchni 35 metrów kwadratowych i wybierając filtr, by oferty zawierały ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, uzyskaliśmy oferty dziewięć ofert czterech różnych towarzystw ubezpieczeniowych, których ceny wahały się od 234 zł do 509 zł przy ofercie z najszerszym zakresem polisy. Biorąc pod uwagę, że jest to całkowita cena za polisę roczną, można uznać, że nie jest to wysoki koszt za poczucie bezpieczeństwa. W przeliczeniu na miesiąc daje to bowiem od 20 do 42 zł dodatkowych kosztów mieszkania.

Ubezpieczenie OC zawodowe i działalności gospodarczej

Szczególnym rodzajem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest OC zawodowe . Dotyczy ono tych szkód, które można wyrządzić w związku z wykonywaniem czynności zawodowych lub wręcz przeciwnie, z ich zaniechaniem. Z takiego ubezpieczenia najczęściej korzystają przedstawiciele zawodów wysoko specjalistycznych, których wykonywanie niesie ze sobą ryzyko wyrządzenia dużych szkód. Są to m.in. architekci, adwokaci, radcy podatkowi, weterynarze czy farmaceuci. Mając OC zawodowe nie muszą wypłacać odszkodowań osobom, które w wyniku ich działań poniosą szkody lub straty – robi to ubezpieczyciel.

OC działalności gospodarczej

OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wydaje się podobne, ale działa nieco inaczej/ Przeznaczone jest głównie dla firm, które prowadzą działalność usługową lub produkcyjną i, w zależności od zakresu, zapewnia ochronę w przypadku szkód:

– związanych z korzystaniem z produktu firmy,
– wyrządzonych na skutek rażącego niedbalstwa,
– powstałych na skutek awarii,
– wyrządzonych przed podwykonawców,
– w mieniu przechowywanym lub poddawanym obróbce,
– zanieczyszczeniu środowiska,
– zniszczenia rzeczy wynajmowanych.