Ubezpieczenie zdrowotne dla każdego obywatela kraju

Na wszystkim można w życiu oszczędzać, ale na zdrowiu w żadnym wypadku. Zdrowie to najważniejsze co posiadamy i jeśli o nie nie zadbamy w odpowiedni sposób, może się to dla nas skończyć bardzo źle. Dlatego bardzo ważne jest by prowadzić zdrowy styl życia, by dbać o swoją formę fizyczną, kondycję i szczupłą sylwetkę. Warto też zmienić sposób odżywiania się, postawić na zdrową i racjonalną dietę, dzięki której zyska się wiele sił, energii i dobrego samopoczucia. Czasami jednak choroba atakuje zupełnie przypadkowo i nieoczekiwania, niezależnie od tego, jaki tryb życia się prowadzi. Tak samo jest też z wypadkami, które się nam mogą w każdej sytuacji przydarzyć. Na wskutek choroby, można mocno podupaść na zdrowiu, a wypadek może znaczenie ograniczyć naszą zdolność ruchu. Każdy z nas posiada ubezpieczenie zdrowotne NFZ czyli Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednak nie wszystkie choroby i uszkodzenia ciała, takie ubezpieczenie niestety obejmuje.

Ubezpieczenie Narodowego Funduszu Zdrowia

Ubezpieczenie NFZ jest najpopularniejszą formą ubezpieczenia zdrowotnego, jakie każdy z nas powinien posiadać. W Polsce istnieje obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego i tyczy się on wszystkich: zleceniobiorców, pracowników, dzieci, młodzież, emerytów, bezrobotnych, rencistów, studentów, osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Wszyscy muszą płacić składkę na publiczną opiekę zdrowotną. Dzięki temu każdy może korzystać z publicznej opieki zdrowotnej w przychodniach i szpitalach. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne płaci się co miesiąc, zazwyczaj jest ona pobierana jako część naszego wynagrodzenia. Jest ona także pobierana w przypadku umów zlecenia, a także odprowadzana od emerytur i rent. Odziały NFZ oferujące publiczną opiekę medyczną, oferują darmowe leczenie, operacje i badania różnego typu na terenie całego kraju.
Jeśli zostanie się osobą bezrobotną, to by utrzymać ubezpieczenie zdrowotne i móc korzystać z darmowego leczenia, należy się jak najszybciej zarejestrować w Urzędzie Pracy. Tam uzyskawszy status osoby bezrobotnej, zyskuje się pełne ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie zdrowotne nie obejmuje też osób, które przebywają na bezpłatnym urlopie. W ten sposób zanika stosunek pracy, więc pracodawca nie ma obowiązku odprowadzać swojemu pracownikowi składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli ktoś nie wie, czy jest ubezpieczony zważywszy na swoją skomplikowaną sytuację życiową i zawodową, wówczas może to sprawdzić na stronie internetowej eWUŚ, inaczej znanej pod nazwą Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców. Można w tym miejscu znaleźć odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania, tyczące się ubezpieczenia zdrowotnego. Poza tym warto też odwiedzić ZUS online, w tym miejscu znajdzie się skrupulatna informacja o stanie naszego ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą

Także w przypadku wyjazdu za granicę, można liczyć na ubezpieczenie zdrowotne, które będzie tam obowiązywać. I nie ważne na jak długo się wyjeżdża, jeśli wyrobi się Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ, można mieć pewność, że na terenie Unii Europejskiej, będzie się miało dostęp do bezpłatnej opieki medycznej. Taka karta nic nie kosztuje, wystarczy wypełnić wniosek o wydanie karty. Wniosek ten można znaleźć na stronie NFZ. Karta ta jest zalecana wszystkim osobom wyjeżdżającym za granicę, zarówno w celach turystycznych jak i w celach zawodowych. Kartę warto sobie wyrobić z dużym wyprzedzeniem, by mieć pewność, że dotrze ona do nas na czas wakacyjnego wyjazdu. Szczególnie w okresie wakacji, odbiór tych kart jest mocno utrudniony, zważywszy na długie kolejki. Posiadacze EKUZ mogą liczyć na bezpłatną opiekę medyczną na terenie całej Unii Europejskiej, w przypadkach gdy ta opieka zdrowotna jest konieczna i potwierdzona przez lekarza. Ważność takiej karty wynosi 18 miesięcy, warto więc ją wyrobić z dużym wyprzedzeniem. Karta EKUZ obowiązuje na terenie między innymi Chorwacji, Hiszpanii, Niemców, Włoch, Belgi, Cypru, Finlandii, Luxemburgu, Węgier czy Francji.

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia

Każda zatrudniona osoba, ma prawo do zgłoszenia członka swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Może to być dziecko ( uczące się do ukończenia 26 roku życia, małżonek, małżonka, dziadek, babcia, mama, tata, wnuk a także dziecko, nad którym sprawuje się opiekę w ramach rodziny zastępczej. Aby zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego NFZ, wystarczy wypełnić wniosek ZUS ZCNA dostępny na stronie internetowej ZUS lub w jego placówkach. Wniosek zostanie bardzo szybko rozpatrzony i członek rodziny szybko zyska status osoby ubezpieczonej. Złożenie wniosku nic nie kosztuje.

Ubezpieczenie chorobowe

Bardzo często ludzie mylą dwa podobne do siebie pojęcia, a mianowicie ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe. Ubezpieczenie zdrowotne zapewnia dostęp do opieki medycznej ambulatoryjnej i szpitalnej na terenie całego kraju. Zaś ubezpieczenie chorobowe jest formą zabezpieczenia w razie jakiejkolwiek choroby. Jest ono wypłacane w przypadku przerwy w pracy na wskutek przedłużającej się choroby i niezdolności do pracy. Jest to pewnego typu zasiłek za ten trudny okres. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne dla osób niezatrudnionych, głównie w przypadku osób pracujących na umowę zlecenie czy umowę na dzieło. W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, to pracodawca opłaca składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Ubezpieczenie zdrowotne, jest bardzo ważne. W razie jakichkolwiek problemów ze zdrowiem, można dzięki niemu liczyć na bezpłatną pomoc medyczną na terenie całego kraju a także za granicą, w obrębie Unii Europejskiej. Warto więc zadbać o to, by takie ubezpieczenie posiadać.